Teenused

TOETUSKIRJADE MENETLEMISE JA VÄLJASTAMISE TASUD

Vastavalt Eesti Jäähokiliidu juhatuse otsusele 11.04.2017 on toetuskirjade menetlemise ja väljastamise tasud kindlaks määratud alljärgnevalt:

  • Menetlustasu EJHL-i liikmele – 50 eurot
  • Menetlustasu EJHL-i liikmeskonda mittekuuluvale klubile või organisatsioonile – 500 eurot
NB! Menetlustasu maksmine ei garanteeri positiivset otsust.